Finanční arbitr vám pomůže vyřešit finanční spory

Tak jako ombudsman pomáhá lidem řešit různé občansko-právní spory, podobnou úlohu má tzv. Finanční arbitr ve finanční oblasti. Bezplatně se na něj můžete obrátit v případech, kdy vás někdo podvedl nebo se cítíte poškozeni s uzavřenou půjčkou, hypotékou, nebo stavebním spořením.

Co nebo kdo to je finanční arbitr české republiky

Pojmem „Finanční arbitr“ nazýváme orgán, který pomáhá lidem mimosoudně vyřešit jejich problémy z finanční oblasti. Do čela je vládou volen Finanční arbitr a jeho zástupce na 5 let dopředu. Aktuálně zvoleným finančním arbitrem je Mgr. Monika Nedelková a její zástupce Mgr. Lukáš Vacek, MPA. O chod instituce se stará Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu. Ukončení funkčního období současného finančního arbitra je 16. 11. 2016, ministerstvo však navrhuje ponechat Moniku Nedelkovou v této pozici dále.
Hlavním posláním celé instituce Finančního arbitra v české republice je pomáhat běžným lidem mimosoudně řešit spory s finančními institucemi jako jsou banky, spořitelny, společnosti poskytující úvěry, nebo nově stavební spořitelny. Dále vám pomůže ve sporu s investičními institucemi, se směnárnami, s pojišťovnami apod. Nechybí samozřejmě ani pomoc lidem se spotřebitelským úvěrem, do kterého spadají všechny možné, bezúčelové bankovní i nebankovní půjčk a mikropůjčky (neboli malé půjčky do výplaty). Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.

Jak mi tedy finanční arbitr může pomoci se spotřebitelským úvěrem?

Pokud jste si vzali např. spotřebitelský úvěr nebo jakoukoli půjčku do výplaty a cítíte se poškozeni, můžete požádat Finančního arbitra o mimosoudní a bezplatné prověření a rozhodnutí v celé záležitosti. V oblasti půjček se na finančního arbitra můžete obrátit, pokud např. řešíte některý z těchto sporů:

 • spor o odstoupení od úvěrové smlouvy
 • spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru
 • spor o vypočtenou výši úroků či výpočet RPSN
 • spor o nedodržení smluvních podmínek, apod.

Aby vám pomohl Finanční arbitr vyřešit váš spor, je potřeba podat návrh online.

V návrhu musíte uvést:

 1. své identifikační údaje a údaje společnosti, proti které návrh podáváte
 2. doklad o tom, že společnost či instituce již byla z vaší strany vyzvána k nápravě celého sporu
 3. kompletní soupis všech skutečností a předmětu sporu, tzn. je nutné vylíčit, v čem vidíte vy pochybení, jakým způsobem na to reagovala druhá strana a jaký je momentálě stav celého sporu.
 4. důkazní materiál (chybné smlouvy, fotky, nahrávky, svědci) – přiložit k návrhu
 5. Uvést, čeho chcete vlastně dosáhnout, a jaké by bylo pro vás uspokojivé odškodnění. Snažte se být co nejkonkrétnější (u peněz konkrétní částky, u materiálních věcí přesný popis a množství)
 6. čestné prohlášení, že jste nepodal v téhle věci žalobu k soudu
 7. datum a podpis

Pro lepší pochopení celé instituce Finančního arbitra české republiky, jeho působnosti, pravomocí a možností doporučujeme přečíst popis Finančního arbitra v 10 bodech.

Rychlé online půjčky vybírejte chytře a pouze ověřené

Půjčky, které na těchto stránkách nabízíme, jsou jedny z nejlepších online půjček v ČR. Neevidujeme na ně od lidí žádnou negativní zpětnou vazbu a ani žádný otevřený spor o špatnou výši úroků nebo o nedodržení smluvních podmínek. Osobně jsme si např. vyzkoušeli všechny půjčky zdarma a ověřili jsme si, že jsou opravdu zdarma. Na půjčku CrediPortal a Japonskou Půjčku máme od lidí samé kladné ohlasy – nikdy nezaplatili nic navíc a vyřízení těchto půjček bylo velmi rychlé a snadné. Bohužel v česku je nekalých a předražených půjček tisíce. Jejich poskytovatelé upřednostňují svůj výdělek na úrocích a poplatcích, než aby spíše pečovali o svou dobrou pověst a své zákazníky. To bohužel kazí reputaci těm poctivým a zároveň výhodným půjčkám, s kterými nemají lidi žádný problém. Kdyby se všichni poskytovatelé chovali podle zákona a dodržovali smlouvy a své povinnosti, tak by Finanční arbitr nemusel řešit žádný spotřebitelský úvěr.