Slovník pojmů z oblasti půjček a bankovnictví

 
Slovník pojmů z oblasti půjček

Co je to RPSN? Co je to lichva? Co je to insolvence? Nerozumíte těmto a jiným pojmům z oblasti půjček? NEVADÍ! Sestavili jsme pro Vás přehledný slovník pojmů z oblasti půjček s jednoduchým výkladem. Pojmy jsou řazeny dle abecedy od A do Z.

Pojem Vysvětlení
Česká národní banka též známá pod zkratkou ČNB nebo slovním spojení „centrální banka“. Jedná se o instituci, jejíž hlavní činností je dohled nad finančním trhem. Dohlíží na banky, spořitelny, záložny a nově také na všechny společnosti poskytující půjčku. Webové stránky centrální banky jsou www.cnb.cz.
Dlužník Osoba nebo firma, které byly půjčeny peníze. Půjčkou vznikl dlužníkovi závazek vůči věřiteli splatit celý dluh i s úroky.
Dluhová past Dluhová past je situace, kdy mají lidé více než jednu půjčku a splátky starších půjček splácí novými půjčkami. Do této pasti se lidé většinou dostanou tím, že při své první půjčce špatně odhadnou vývoj své dlouhodobé finanční situace. U všech půjček se dá samozřejmě domluvit na odkladu splátek – u malých nebankovních půjček to je za velmi nízký poplatek. Pokud nastanou finanční problémy, vždy je lepší komunikovat s věřitelem a vyjednat si odklad splátky, než splátku první půjčky „zalepit“ další půjčkou.
Insolvence Stav, kdy se osoba nachází v platební neschopnosti. Insolvence se v České Republice řídí zákonem č. 182/2006 Sb. Často je tento termín spojován s termínem oddlužení. Při splnění všech podmínek, které jsou dány zákonem, je možné splatit jen část celkového dluhu formou splátkového kalendáře a zbytek dluhu se vymaže. Pro více informací i případné poradenství ohledně insolvence doporučujeme stránku www.insolvence-insolvence.cz.
Jistina Původní vypůjčená částka (bez úroků).
Kreditní karta Druh karty, která umožňuje zaplatit zboží u obchodníků penězi z banky.
Lichva Za lichvu se považuje situace, kdy někdo zneužije těžké životní situace člověka k tomu, aby mu poskytl půjčku, v mnoha případech za velmi vysoký úrok. Takto jednající člověk se nazývá lichvář. Výše úroku u půjček, které jsou lichvou, bývají 20% a více. Na vymícení praktik lichvářů v ČR přispívá novela zákona platná od roku 2016.
Platební karta Druh karty, která umožňuje zaplatit zboží u obchodníků z vlastních prostředků z běžného účtu v bance.
Půjčka (Zápůjčka) druh závazku, kdy si jedna osoba půjčí peníze od druhé osoby na základě smlouvy o (zá)půjčce. Podle nového občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014, v Oddílu 6, paragrafech §2390 až § 2394, se formálně v oblasti půjček smí používat slovo zápůjčka. Smlouva o zápůjčce může být sepsána i na jakoukoliv jinou hmotnou věc, ne jen na peníze.
RPSN Je to zkratka slov Roční Procentní Sazba Nákladů. Jedná se o procentuální vyjádření peněz z dlužné částky, které je třeba do 1 roku zaplatit společnosti, se kterou byla sjednána půjčka. V RPSN by měly být zahrnuty už všechny poplatky, které s půjčkou souvisí, tzn. nejen úrok, ale i jiné poplatky a administrativní náklady.
Registr dlužníků místo, kde jsou shromažďovány informace o právnických i fyzických osobách. Nejznámější registry dlužníků jsou: mezinárodní registr CEDR, národní BRKI a komerční SOLUS. Za registraci či poplatek je možno do nich nahlédnou a zjistit stav bezdlužnosti u fyzických i právnických osob. Do těchto registrů nahlíží i některé společnosti poskytující půjčky.
SOLUS Jeden z registrů dlužníků.
Úrok Částka, kterou dlužník zaplatí věřiteli za poskytnutí půjčky. Výše úroku se vypočítává z jistiny a je to hlavní odměna pro věřitele za to, že někomu půjčil peníze.
Úvěr Druh zápůjčky, která se smí týkat pouze peněz. To znamená, že při podpisu úvěrové smlouvy si půjčujete peníze za úrok, který musí být uveden ve smlouvě. Úvěr Vám mohou poskytnout jen společnosti, které to mají uvedeno v předmětu podnikání (nejčastěji jsou to banky).
Věřitel Osoba nebo firma, která Vám půjčila peníze.

Provozovatel webu:

Denis Martinka

IČO:04021738

Čechova 1242

Moravské Budějovice 67602